Projectomschrijving

Realisatie van een moderne halfopen bebouwing te Roosdaal.

Het concept van de woning vloeit voort uit de specificaties van het terrein gezien het niveau van de straat zich 3 meter boven het tuinniveau situeert.