Interessante links en brochures…

Helaas is er niet één overkoepelende website die alle info bevat die u nodig heeft bij uw bouw- of verbouwplan. Daarom hebben wij hieronder alvast een aantal interessante links voor jullie verzameld.

Heb ik recht op premies?

Omdat bouwen en verbouwen altijd gepaard gaan met een budgettaire afweging, zijn alle premies mooi meegenomen. Kijk dus zeker even na voor welke premies u in aanmerking komt.

Welke EPB-eisen zijn momenteel van kracht?

Aan welk E- & S-peil dient mijn woning te voldoen bij het indienen van een omgevingsvergunning? Raadpleeg onderstaande website voor meer info en details.

Renovatieverplichting binnen de 5 jaar.

Koopt u in 2023 een woning met een EPC label E of F, dan bent u verplicht om binnen 5 jaar na aankoop de nodige werken uit te voeren om dit EPC te herleiden naar een label D. Tip: hou hier dus rekening mee bij het uitbrengen van een bod op een bestaand pand.

Gebruik maken van een renteloze lening?

Bij het renoveren van uw woning kan u in sommige gevallen gebruik maken van een renteloze verbouwlening, mits u voldoet aan bepaalde eisen. Zo moet het te verbouwen goed onder andere ouder zijn dan 15 jaar. Meer info vindt u op onderstaande website.

Stappenplan voor het renoveren van een woning.

Bij het grondig renoveren van uw woning kan het soms budgettair aangewezen zijn om de werken uit te voeren in diverse fases. Maar welke werken voert u dan het beste eerst uit? In onderstaande link van mijn BENOvatie vindt u alvast meer uitleg.

Welk btw-tarief is van toepassing op mijn project?

Woningen die opgetrokken worden op een braakliggende bouwgrond vallen onder het btw-tarief van 21%. Tenzij er vòòr het optrekken van de nieuwbouwwoning sloopwerken voorafgaan van een bestaande goed (zie extra voorwaarde in onderstaande link). De verbouwing van een woning die ouder is dan 10 jaar valt onder het btw-tarief 6%.

Online jouw bouwaanvraag opvolgen.