Een architect besteedt veel meer uren aan een bouwproject dan iedereen – inclusief hijzelf – denkt. Het ereloon dat hij voor zijn werk krijgt, is navenant: om correct te zijn, zou een architect eigenlijk bijna dubbel zoveel moeten verdienen.