De Vlaamse regering keurde op 11 september 2020 wijzigingen aan de procedure voor omgevingsvergunningen goed. Voor jou betekent dat simpelweg dat het allemaal wat minder tijd zal innemen. Vooral de administratieve vereisten worden versoepeld.

Termijn voor bouwvergunningen ingekort

Liggen de definitieve bouwplannen klaar op tafel? Dan is het tijd om de bouwaanvraag in te dienen. Dit gebeurt door de architect. Hij stelt het dossier samen en dient het in bij de stedenbouwkundige dienst van de gemeente waar je wil bouwen. Vandaag bedraagt de gemiddelde doorlooptijd van een procedure voor een omgevingsvergunning tussen de 2 en 4 maanden. Vooral de procedures rond milieu-effectenrapportage (MER) en de beroepsprocedures slokken veel tijd op. Dat is waar het nieuwe besluit omtrent omgevingsvergunningen van 11 september aan sleutelt.

Wat verandert er?

Vergunningen

De procedure van omgevingsvergunningen kan beter. Vandaag zorgt de papiermolen voor vertraging. De administratieve beroepen verdubbelen de doorlooptijd van een aanvraag tot de uiteindelijke beslissing. Moet het dossier nadien nog eens bekeken worden voor vergunningsbetwisting, dan ben je nog lang niet thuis. De regering trekt 4 miljoen euro uit om het Digitale Omgevingsloket uit te breiden. Er komt een publiek loket. Zo kunnen publieke raadplegingen en openbare onderzoeken volledig digitaal verlopen. Dat is vandaag nog niet het geval.

Heb je een omgevingsvergunning gekregen onder voorwaarden en wil je hier een wijziging aanbrengen? Dat kan sinds 3 november 2020 via een gemotiveerd verzoek. Tot voor kort bestond die mogelijkheid enkel voor milieuvoorwaarden, maar het is nu dus uitgebreid naar voorwaarden over ruimtelijke ordening, kleinhandel en vegetatiewijzigingen.

Meldingen

Het systeem van (stilzwijgende) meldingen wordt vereenvoudigd. De beslissingstijd voor het college van burgemeesters en schepenen of de gemeentelijke omgevingsambtenaar, die bevoegd zijn voor meldingen, wordt ingekort. Alles moet bovendien digitaal worden ingediend. Daarvoor zal Vlaams Minister van Omgeving Zuhal Demir het aantal rechters opschroeven, van negen naar dertien. Dossiers liggen vandaag bijna tot zes maanden te wachten vooraleer ze behandeld worden. Dat moet sneller.

Conclusie

De administratieve draaimolen is ingekort en vereenvoudigd. Dat moet ervoor zorgen dat de termijn voor de bouwvergunning ook korter wordt. De wijzigingen aan het omgevingsvergunningbesluit zet vooral in op het digitale verhaal. De behandeling van de aanvraag en het beroep in het omgevingsloket gaan meer digitaal verlopen. Ook het gewijzigd systeem van meldingen, de mogelijkheid tot bijstellen van RO-waarden, de voorwaarden van de omgevingsvergunningcommissies enzovoort dragen bij aan een vlotter verloop van de bouwvergunningsprocedure.