BEN woningenVerschil tussen E-peil en S-peil

Verschil tussen E-peil en S-peil

Met alle zorgen omtrent energieverbruik is energie-efficiëntie geen onnodige bekommernis meer. Milieubewuste en zuinige aanpassingen aan een woning zijn niet langer een luxe, maar een must. Dankzij een aantal criteria zoals het E-peil, kan je snel oordelen hoe efficiënt een huis met energie omgaat. Maar wat is het verschil tussen E-peil en S-peil? En wat met EPC-waarden?

Hoeveel moet het E-peil zijn?

Het E-peil of energieprestatiepeil vertelt je hoe goed een huis scoort op vlak van energie. Daarvoor wordt met een aantal zaken rekening gehouden. Zo speelt oriëntatie, luchtdichtheid en isolatie een rol, maar ook de vaste installaties. Is er in de woning bijvoorbeeld ventilatie voorzien, of zijn er zonnepanelen?

Het E-peil wordt berekend door een EPB-verslaggever, met behulp van gespecialiseerde software. Hoe lager het E-peil, hoe energie-efficiënter de woning. Bij de bouw of renovatie van een woning dien je dus te streven naar een zo laag mogelijk E-peil.

Het E-peil van een nieuwbouwwoning mag volgens de BEN-eisen van 2022 maximum E30 bedragen. Bij een IER of ingrijpende energetische renovatie is het E-peil vanaf dit jaar maximum E60. Deze normen worden opgelegd door de overheid en bestraft met een boete indien ze niet worden nageleefd.

Wat is het verschil tussen E-peil en EPC?

Een EPC of Energieprestatiecertificaat is al geruime jaren verplicht te voorzien bij de verkoop of verhuur van een huis of appartement, behalve bij nieuwbouw. Het zorgt ervoor dat je als potentiële koper of huurder een beeld krijgt van het energieverbruik van een bestaande woning.

De energieprestatiescore die wordt vermeld, geeft in feite het jaarlijks verbruik in een woning weer. Je krijgt hier dus een exact cijfer, uitgedrukt in kWh per m². Voorlopig was dit slechts een indicatie, maar binnenkort is het meer dan dat. Vanaf volgend jaar is er namelijk een renovatieverplichting. Wie vanaf 2023 een huis of appartement met een slecht EPC-label aankoopt, wordt verplicht om de nodige renovaties uit te voeren.

Wat met het S-peil?

Misschien hoorde je al van het S-Peil van een woning. Ook deze norm is van groot belang bij het bouwen of verbouwen. Het S-peil of schilpeil drukt namelijk specifiek de energie-efficiëntie van de bouwschil uit. De gebouwschil van de woning is letterlijk: het buitenste omhulsel. Ze bestaat uit het dak, de buitenmuren, ramen, buitendeuren en begane vloer.

Net als bij het E-peil, dien je dit cijfer zo laag mogelijk te houden. Al bij het ontwerp wordt hierover nagedacht: een efficiënte bouwvorm en optimale oriëntatie kunnen het S-peil verlagen. Daarnaast is een optimale isolatie van de wooneenheid uiteraard prioritair. Dat alles geeft de basis voor een energiezuinige woning. Hoe lager het S-peil, hoe efficiënter je zal verwarmen. En daar gaat uiteraard heel wat energie- (en financiële) winst mee gepaard.

Bouwen en verbouwen met SITO architecten

Denk je toekomstgericht, en ook aan je portemonnee? Dan hoeven we je van energie-efficiënte keuzes niet meer te overtuigen. Laat je bij het bouwen en verbouwen van je woning door een architect bijstaan. Er is wat studiewerk aan verbonden en de normen worden steeds strengern.

Bij SITO-architecten hebben we een jarenlange ervaring en expertise in de bouw van BEN-woningen. Ook voor je renovatieproject kunnen we je met raad en daad bijstaan. Afhankelijk van jouw noden en verwachtingen, begeleiden we je stap voor stap en denken we mee over de realisatie. Een persoonlijke, toekomstgerichte aanpak: het maakt ons de geknipte partner om je woondroom te verwezenlijken.

Weet je graag meer over de normen en mogelijkheden? Neem vrijblijvend contact op met SITO Architecten voor een eerste kennismakingsgesprek.