BEN woningenNieuwe BEN eisen voor 2022

Nieuwe BEN eisen voor 2022

 

Ben je van plan om volgend jaar een woning te bouwen of te verbouwen? Hou dan rekening met de nieuwe BEN eisen voor 2022. Sinds 2006 dien je rekening te houden met de geldende EPB-normen.
EPB staat voor ‘Energieprestatie en Binnenklimaat’. Sinds de
EPB-regelgeving van kracht is, wordt deze jaarlijks herbekeken en
verstrengd. Bij nieuwbouwwoningen dien je sinds 2020 verplicht rekening te houden met de zogenaamde BEN-eisen. Bijna-energieneutraal bouwen neemt al een tijd in belang toe en is verplicht voor alle bouwaanvragen.

De Vlaamse klimaatstrategie legt de focus op het beperken van het energieverbruik en emissies van woningen (en gebouwen in het algemeen). Het houdt in dat je verplicht wordt te investeren in een uitgebreide isolatie, ventilatie en groene energie. We geven je hier een handig overzicht van de veranderde eisen en regels.

Nieuwe BEN eisen voor 2022

1.     E-peil: E30 of lager

Om te voldoen aan de EPB-eisen, mag een nieuwbouw vanaf 2022 slechts een E-peil van maximum 30 bereiken. Het E-peil is een maatstaf voor de energieprestatie van een gebouw. Hoe lager deze score, hoe energiezuiniger een gebouw is.

Daarbij wordt rekening gehouden met factoren zoals oriëntatie, compactheid en en luchtdichtheid.
Ook de gebruikte technieken zoals verlichting, verwarming en ventilatie
hebben impact op het E-peil. Vanaf dit jaar mag deze score bij een
nieuwbouw nog maximaal E30 bedragen.

2.     S-peil: S28 of lager

Bij nieuwbouwwoningen dienen we ook meer en meer rekening te houden met het S-peil. Het S-peil is een indicator voor de energie-efficiëntie van de bouwschil van de woning. Deze bestaat uit de vloer, de buitenmuren, de ramen, de deuren en het dak.

Voor een energiezuinige woning dient er zo weinig mogelijk warmte verloren te gaan langs de bouwschil. Belangrijk is hier om goed en zonder onderbrekingen te isoleren,
om warmteverliezen te beperken. Hoe minder energie je moet verbruiken
om het huis te verwarmen, hoe beter en hoe lager de score.

Het maximaal S-peil voor nieuwbouw daalt volgens de nieuwe BEN eisen voor 2022 naar S28,
of minder dan 28. Het zal dus voor bijvoorbeeld vrijstaande woningen en
woningen met grote ramen een aanpassing vergen om te voldoen aan de
nieuwe eisen.

3.     Isolatiewaarde

De nieuwe BEN eisen voor 2022 impliceren een strenge isolatie. Om warmtedoorgang te beperken, moeten we ook de constructiedelen waaruit een nieuwe woning wordt opgetrokken voldoende isoleren. De thermische isolatie wordt uitgedrukt in een U-waarde: de Umax eisen. Is een wand of dak thermisch goed geïsoleerd, dan heeft die een lage U-waarde.

Constructiedeel Umax BEN (W²K)
Dak0.24
Plafond0.24
Vloer0.24
Buitenmuur0.24
Ramen1.5
Beglazing1.1
Deur2.0
Poort2.0

4.     Ventilatie-eisen

Nu we steeds beter isoleren, dienen we ook na te denken over een degelijk ventilatiesysteem. Een must voor een gezond binnenklimaat, maar bij nieuwbouw is dit zelfs verplicht volgens de EPB-wetgeving.

De kwaliteit van het ventilatiesysteem is essentieel. Er bestaan vier verschillende systemen: A, B, C en D. Ventilatiesysteem C (natuurlijke toevoer, mechanische afvoer) en ventilatiesysteem D (mechanische toevoer en afvoer) komen meest in aanmerking om aan de EPB-eisen bij nieuwbouw te voldoen.

Tenslotte ben je tijdens het bouwen verplicht een beroep te doen op een ventilatieverslaggever. Hij of zij stelt een ventilatieontwerp en -prestatieverslag op.

5.     Oververhittingsindicator

Een goed geïsoleerde woning is in deze tijden een onontbeerlijk. Ecologisch en economisch, want je bespaart aanzienlijk op je energiekosten. Een noemenswaardig nadeel is echter oververhitting, als de warmte binnen blijft hangen.

In de nieuwe BEN eisen voor 2022 wordt voor dit risico een oververhittingsindicator gehanteerd. Volgens de BEN-principes mag deze waarde niet boven de 6.500 Kh liggen. Om dit te bekomen, houden we rekening met de oriëntatie van de ramen, een nachtelijk ventilatiesysteem of de juiste zonwering. Zonwering zorgt er bijvoorbeeld voor dat je kan genieten van veel daglicht zonder dat de temperatuur de hoogte in schiet.

6.     Aandeel hernieuwbare energie

Een woning die voldoet aan de nieuwe BEN-normen, heeft een lage energiebehoefte. Officieel mag de netto energiebehoefte voor verwarming in een BEN-woning niet meer dan 70 kWh/m² bedragen.

Sinds 2014 wordt je via het EPB verplicht om een minimum aandeel van
de nodige energie te halen uit hernieuwbare bronnen. Concreet moet
minstens 15 kWh/m² uit hernieuwbare energiebronnen komen.
Een hernieuwbaar energiesysteem gebruikt natuurlijke en onuitputtelijke
energiebronnen zoals bijvoorbeeld wind en zon: een zonneboiler,
PV-panelen, een warmtepomp of biomassaketel.

Geraak je niet aan deze verplichte hoeveelheid groene energie? Dan moet de woning voldoen aan een E-peil dat 10% strenger is.

Lees ook onze andere artikels over BEN bouwen